Cách gõ tiếng Việt phổ biến

Có hai cách gõ tiếng Việt phổ biến là VNI và Telex.

1. Cách gõ tiếng Việt có dấu kiểu Telex

Kiểu gõ Telex là kiểu gõ tiếng Việt phổ biến được dùng và ưa chuộng nhất hiện nay. Ưu điểm là bấm nhanh, không mỏi tay, nhược điểm là khó bấm khi gặp văn bản nhiều từ tiếng Anh.

  • Chỉnh kiểu bỏ dấu về Telex.

  • Quy tắc bỏ dấu kiểu Telex.

  • Ví dụ gõ tiếng Việt kiểu Telex:

Miệng cười như thể hoa ngâu – Cái khăn đội đầu như thể hoa sen

Mieengj cuwowif nhuw theer hoa ngaau – Casi khawn ddooij ddaauf nhuw theer hoa sen.

2. Cách gõ dấu tiếng Việt kiểu VNI

Cách gõ dấu tiếng Việt kiểu VNI cũng là một cách gõ tiếng Việt phổ biến vì nó dễ nhớ, không bị sai từ khi gõ văn bản có tiếng Anh. Nhược điểm ngón tay di chuyển nhiều dẫn đến mỏi tay, tốc độ chậm hơn kiểu bỏ dấu Telex

  • Chỉnh kiểu bỏ dấu là VNI

  • Quy tắc gõ dấu tiếng Việt kiểu VNI

  • Ví dụ gõ tiếng Việt kiểu VNI:

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Tha1p mu7o72i d9e5p nha61t bo6ng sen

3. Bảng mã tiếng Việt

Thông thường khi soạn thảo văn bản thì chúng ta hay dùng Unicode dựng sẵn, đây là các font chữ có sẵn trong máy tính sử dụng hệ điều hành WIndows. Các font thường gặp là Arial, Time New Roman, Calibri, Tahoma…

Ngoài ra thì còn có font chữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN3 (ABC) ví dụ như các font bắt đầu bằng .VN như

một số font chữ TCVN3 (ABC)
một số font chữ TCVN3 (ABC)

Hoặc font VNI như

một số font chữ 2 byte VNI
một số font chữ 2 byte VNI

Thì chúng ta phải chuyển bảng mã về kiểu phù hợp thì chúng ta mới gõ dấu tiếng Việt theo bảng mã đó được

Tùy theo font chữ phải chọn bảng mã tương ứng
Tùy theo font chữ mà phải chọn bảng mã tương ứng

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay