ANH VĂN

1. Anh văn mẫu giáo cho các bé từ 3 đến 5 tuổi. Sử dụng 2 giáo trình gồm:

  • Giáo trình chính:
   • Tiny Talk 1A, 1B, 2A, 2B.
   • My Adventures 1, 2.
   • Phonix 1, 2.
  • Giáo trình phụ:
   • Đồ chơi trí tuệ.
   • Sinh hoạt vui chơi.
   • Video tiếng Anh.

2. Anh văn thiếu nhi.

  • Family and Friends Grade 1→5.
  • Luyện thi Starters – Movers – Flyers.

3. Anh văn thiếu niên.

  • Ket A (G6 – 7), Ket B (G8 – 9).
  • Pet A (G10 – 11), Pet B (G11 – 12).

4. Anh văn tổng quát – đàm thoại.Beginner.

  • Elementary 1, 2.
  • Pre-Inter 1, 2.
  • Inter 1, 2.
  • Pre-Upper 1, 2.
  • Upper 1, 2.

TIN HỌC

1. IC3 Spark: Dành cho học sinh tiểu học.

2. Văn phòng – Chứng chỉ.

  • CNTT Cơ bản.
  • CNTT Nâng cao.
  • Luyện thi.

3. Đồ họa cơ bản.

4. Các lớp chuyên đề.

  • Power Point.
  • Excel.
  • Internet.
  • Scratch.
  • Pascal.

Thời gian học gồm các ca:

1. Sáng:

  • Ca 1: (8h→9h30).
  • Ca 2: (9h45→11h15).

2. Chiều:

  • Từ 15h30→17h.

3. Tối :

  • Từ 17h45→19h15.

(Ngoài ra chúng tôi còn có các ca đặc biệt linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng học viên.)