Số 87 Phan Văn Trị, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.