Sử dụng bảng tính cơ bản

Sử dụng bảng tính cơ bản

I. Thông tin chung về mô đun

 • Tên mô đun:

  SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN.

 • Mã mô đun: MODULE 04.
 • Loại mô đun: Cơ bản.

II. Mục tiêu của mô đun

Kiểm tra các kiến thức cơ bản về bảng tính, cách thức tổ chức dữ liệu trên bảng tính, cách thức biểu diễn dữ liệu và tính toán với dữ liệu trên bảng tính và ứng dụng của bảng tính vào công việc văn phòng.

Về kiến thức:Thí sinh cần nắm được những kiến thức sau:

 • Hiểu và nắm được các thành phần cơ bản của bảng tính (ô – cells, trang tính – worksheet, dòng, cột, vùng, …)
 • Hiểu và nắm được các loại dữ liệu có thể biểu diễn được trên bảng tính: văn bản, số, ngày tháng, …
 • Hiểu và vận dụng được các khái niệm về địa chỉ của ô khi thực hiện các thao tác tính toán trên bảng tính.
 • Hiểu các chức năng cơ bản của bảng tính: biểu diễn dữ liệu, tính toán với dữ liệu, liên kết dữ liệu, …

Về kỹ năng:Thí sinh cần có được các kỹ năng sau:

 • Tạo lập, chỉnh sửa, định dạng và lưu các bảng tính dưới nhiều định dạng khác nhau;
 • Nhập và thao tác với dữ liệu trên bảng tính: chọn, sắp xếp, sao chép, di chuyển và xóa dữ liệu;
 • Định dạng nội dung dữ liệu trên bảng tính;
 • Thiết lập các công thức tính toán với dữ liệu trên bảng tính; biết sử dụng các hàm chuẩn của MS Excel cho một số mục đích đơn giản;
 • Biết cách phát hiện lỗi trong các công thức và sửa chúng; sử dụng tốt công thức đã tạo;
 • Biết chọn, tạo và định dạng biểu đồ để biểu diễn thông tin một cách trực quan.

III. Mô tả tóm tắt nội dung mô đun

Mô đun này kiểm tra các kiến thức sử dụng bảng tính cơ bản, cách thức tổ chức dữ liệu, biểu diễn dữ liệu, tính toán với dữ liệu và sắp xếp, phân tích dữ liệu và biểu diễn trực quan dữ liệu trong bảng tính bằng biểu đồ.

Đề 1
Đề 2

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay