Sử dụng bảng tính nâng cao

Hiện nay, phần mềm bảng tính đã được sử dụng rộng rãi để trợ giúp tính toán trong trong công tác văn phòng và nhiều lĩnh vực khác như phân tính tài chính, kế toán – thống kê ….. Do vậy, việc rèn luyện kỹ năng sử dụng bảng tính nâng cao là một trong các yếu tố cần thiết đối với những chuyên viên văn phòng khi cần thể hiện kỹ năng cao cấp về Công nghệ Thông tin.

Yêu cầu kỹ năng “sử dụng Bảng tính nâng cao” nhằm đưa ra các kiến thức nâng cao mà thí sinh cần đạt được để có thể thực hiện tốt việc sử dụng bảng tính. Nội dung bao gồm các kiến thức, kỹ năng và các chỉ dẫn tham khảo mà  thí sinh nắm được, từ đó có thể thi lý thuyết và thực hành để đạt được các yêu cầu c+ủa Mô đun sử dụng Bảng tính nâng cao.

I.  Yêu cầu kiến thức sử dụng Bảng tính nâng cao

Để có thể thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao với Mô đun sử dụng Bảng tính nâng cao (Module 08), thí sinh cần nắm được các kiến thức nâng cao trong bảng tính của Microsoft Excel 2010 như:

  • Các kiến thức về thiết lập môi trường làm việc tối ưu trong bảng tính với Microsoft Excel 2010.
  • Các kiến thức về khai thác bảng tính và bảo mật với bảng tính.
  • Các kiến thức về hàm trong bảng tính.
  • Các kiến thức cơ bản về biểu đồ.
  • Các kiến thức liên quan đến khai thác và làm việc với cơ sở dữ liệu như sắp xếp, trích lọc, …
  • Thực hiện các tính toán cơ bản.
  • Khai thác và quản lý dữ liệu.
  • Cài đặt để làm việc tối ưu.
  • Bảo mật và chia sẻ dữ liệu.

Đề 1
Đề 2
Đề 3

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay