Sử dụng Internet cơ bản

su-dung-internet-co-ban

I. Thông tin chung về mô đun

 • Tên mô đun: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN
 • Mã mô đun: MODULE 06
 • Loại mô đun: Cơ bản

II. Mục tiêu của mô đun

Kiểm tra các kiến thức cơ bản và các thuật ngữ về Internet và một số khái niệm liên quan như www, website, firewall; các dịch vụ của Internet; chức năng của trình duyệt web, các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet; các khái niệm cơ bản về thư điện tử, một số thao tác cơ bản trong nhận và gửi thư điện tử.

Về kiến thức: Thí sinh cần nắm được những kiến thức sau:

 • Nắm bắt được những khái niệm cơ bản về Internet và mạng toàn cầu
 • Có hiểu biết cơ bản về bảo mật khi sử dụng Internet
 • Hiểu về các quy định về an toàn khi sử dụng Internet
 • Hiểu các khái niệm cơ bản về thư điện tử

Về kỹ năng: Thí sinh cần có được các kỹ năng sau:

 • Sử dụng hiệu quả các trình duyệt Web phổ biến
 • Thiết lập và quản lý các thông tin cá nhân khi sử dụng trên trình duyệt Web
 • Tìm kiếm hiệu quả thông tin trên Internet
 • Sử dụng một số công cụ giao tiếp trên Internet

III. Mô tả tóm tắt nội dung mô đun

Mô đun này kiểm tra các kiến thức cơ bản và các thuật ngữ về Internet và một số khái niệm liên quan như www, website, firewall; các dịch vụ của Internet; chức năng của trình duyệt web, các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet; các khái niệm cơ bản về thư điện tử, một số thao tác cơ bản trong nhận và gửi thư điện tử.
Đề 1
Đề 2
Đề 3

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay