Sử dụng máy tính cơ bản

Sử dụng máy tính cơ bản

I. Thông tin chung về mô đun

 • Tên mô đun:

  SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

 • Mã mô đun: MODULE 02
 • Loại mô đun: Cơ bản

II. Mục tiêu của mô đun

Kiểm tra các kiến thức và kỹ năng về sử dụng máy tính cơ bản và giới thiệu các chức năng cơ bản của Hệ điều hành Microsoft Windows,đảm bảo rằng các thí sinh nắm được một số thao tác cơ bản để khai thác hiệu quả các chức năng chính của hệ điều hành Microsoft Windows.

Về kiến thức: Thí sinh cần nắm được những kiến thức sau:

 • Cách thức vận hành của máy tính. Nắm được các quy trình làm việc của máy tính và sử dụng máy tính đúng cách.
 • Nắm được một số qui tắc an toàn cơ bản khi làm việc với máy tính.
 • Nắm được các thành phần cơ bản trên màn hình làm việc của Hệ điều hành.
 • Hiểu được các khái niệm cơ bản như: biểu tượng, cửa sổ, thanh công cụ,…
 • Hiểu khái niệm tập tin, thư mục và biết công dụng của chúng.
 • Hiểu khái niệm virus, tác hại của chúng, cách phòng tránh và diệt virus

Về kỹ năng: Thí sinh cần có được các kỹ năng sau:

 • Thao tác cơ bản và đúng cách để làm việc với máy tính.
 • Tùy biến giao diện, truy cập các thông tin hệ thống của máy tính.
 • Quản lý và làm việc với tập tin, thư mục, ổ đĩa,..
 • Cài đặt, sử dụng các phần mềm tiếng Việt thông dụng.
 • Sử dụng một số phần mềm chuyển đổi phông chữ thông dụng.
 • Sử dụng các phần mềm diệt virus để quét ổ đĩa, thư mục, tập tin.
 • Sử dụng phần mềm nén và giải nén dữ liệu
 • Biết cách in ấn tài liệu.

III. Mô tả tóm tắt nội dung mô đun

Mô-đun này kiểm tra các kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản cơ bản về sử dụng máy tính và giới thiệu các chức năng cơ bản của Hệ điều hành. Các câu hỏi trắc nghiệm về cách khai thác và sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ trong các lĩnh vực của đời sống một cách hiệu quả.

Đánh giá thí sinh đã hiểu rõ cách thức hoạt động của máy tính, nắm được qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách,biết làm việc trên các hệ điều hành, quản lý được thư mục và tập tin; sử dụng một số phần mềm như diệt virus, gõ tiếng Việt, biết chuyển đổi phông chữ, in ấn tài liệu,…

Đề 1
Đề 2
Đề 3

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay