Sử dụng trình chiếu cơ bản

Sử dụng trình chiếu cơ bản

I. Thông tin chung về mô đun

  • Tên mô đun: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN
  • Mã mô đun: MODULE 05
  • Loại mô đun: Cơ bản

II. Mục tiêu của mô đun

Kiểm tra các kiến thức cơ bản về bài thuyết trình, công dụng và vai trò của việc trình chiếu và hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint.

Về kiến thức: Thí sinh cần nắm được những kiến thức sau:

  • Các khái niệm cơ bản về bài thuyết trình, các bước để tạo và thực hiện một bài thuyết trình, các chức năng cơ bản của phần mềm thuyết trình.

Về kỹ năng: Thí sinh cần có được các kỹ năng sau:

  • Làm việc với các bản trình chiếu và lưu chúng dưới nhiều định dạng khác nhau.
  • Thiết kế và chỉnh sửa nội dung cơ bản của slides
  • Nhập, chỉnh sửa và định dạng chữ cho các slide trong bài trình chiếu. Tạo các tiêu đề riêng phù hợp với từng slide
  • Chọn, tạo và định dạng biểu đồ để biểu diễn thông tin một cách trực quan
  • Chèn, chỉnh sửa hình ảnh, vẽ các đối tượng
  • Sử dụng các hiệu ứng chuyển slide, hình động cho bài trình chiếu, kiểm tra và sửa lỗi nội dung trước khi in và trình bày

III. Mô tả tóm tắt nội dung mô đun

Mô đun này kiểm tra các kiến thức sử dụng trình chiếu cơ bản về bài thuyết trình, công dụng và vai trò của việc trình chiếu và khả năng sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint. Mô đun này cũng kiểm tra cách tạo bài thuyết trình cơ bản; biên tập bài thuyết trình; cách sử dụng các loại hiệu ứng trong phần mềm trình chiếu để thiết kế bài thuyết trình sinh động và hiệu quả.
Đề 1
Đề 2

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay