Sử dụng trình chiếu nâng cao

Hiện nay, phần mềm trình chiếu đã được sử dụng rộng rãi để trợ giúp trình bày thông tin, thường là dưới hình thức chiếu slide cho phép người dùng tạo định dạng chữ, điều chỉnh khuôn hình đồ họa và thể hiện nội dung khi trình chiếu. Do vậy, việc rèn luyện kỹ năng sử dụng trình chiếu nâng cao là một trong các yếu tố cần thiết đối với những chuyên viên văn phòng khi cần thể hiện kỹ năng cao cấp về Công nghệ Thông tin. Yêu cầu kỹ năng “sử dụng trình chiếu nâng cao” nhằm đưa ra các kiến thức nâng cao mà thí sinh cần đạt được để có thể thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm trình chiếu. Nội dung bao gồm các kiến thức, kỹ năng và các chỉ dẫn tham khảo mà  thí sinh nắm được, từ đó có thể thi lý thuyết và thực hành để đạt được các yêu cầu của Mô đun sử dụng Trình chiếu nâng cao.

I. Yêu cầu kiến thức sử dụng Trình chiếu nâng cao:

Để có thể thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao với Mô đun sử dụng Trình chiếu nâng cao (MODULE 09), thí sinh cần nắm được các kiến thức nâng cao trong sử dụng trình chiếu của Microsoft Powerpoint 2010 như:

 • Các kiến thức về thiết kế và xây dựng trình chiếu trong Microsoft Powerpoint 2010.
 • Các kiến thức về định dạng đối tượng đồ họa tranh ảnh trong phần mềm trình chiếu.
 • Các kiến thức về xử lý các đối tượng đồ họa trong phần mềm trình chiếu.
 • Các kiến thức về sử dụng đồ thị, sơ đồ trong phần mềm trình chiếu.
 • Các kiến thức về đa phương tiện trong trang trình chiếu như âm thanh, đoạn phim, hoạt hình.
 • Các kiến thức liên quan đến liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang trình chiếu.
 • Các kiến thức để quản lý các bản trình chiếu.
 • Biết cách thiết kế nội dung và hình thức một bài trình chiếu sao cho hiệu quả.
 • Tạo được trang trình chiếu chủ (master) hoặc trang trình chiếu mẫu (template).
 • Làm việc được với các đối tượng đồ họa (hình ảnh, đồ thị, sơ đồ) trong trang trình chiếu.
 • Làm việc được với các đối tượng đa phương tiện như: âm thanh, đoạn phim, hoạt hình.
 • Biết cách thực hiện liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang trình chiếu, bản trình chiếu.

Đề 1
Đề 2
Đề 3

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay