CNTT – MODULE 01

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 01.1

Câu nào dưới đây không đúng?

Cho biết đâu là tên thiết bị mạng?

Hex là hệ đếm gì?

Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?

Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là?

Các thành phần cơ bản của máy tính ?

Bộ xử lý trung tâm của máy tính là?

Cổng USB nào sau đây có tốc độ sao chép dữ liệu nhanh nhất?

Bảng mã ASCII mở rộng có bao nhiêu ký tự?

Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì?

Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắt từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Cho biết tên nào sau đây là tên hệ điều hành?

Dữ liệu là gì?

Hệ điều hành Window có đặc điểm là:

Hệ điều hành là gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào… bạn sử dụng lựa chọn nào?

Các chức năng cơ bản của máy tính ?

Hãy cho biết đâu là trình duyệt web có mã nguồn mở?

Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ xử lý cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì

Hãy cho biết 1 GB bằng bao nhiêu MB?

Bộ nhớ ROM (Read Only Memory) trên máy tính là:

Câu nào sau đây sai?

Chương trình nào dưới đây dùng để soạn thảo văn bản?

Chọn lựa nào đúng về các loại mạng máy tính?

Bạn hiểu Macro Virus là gì ?

Bộ phận nào sau đây thuộc bộ nhớ trong?

Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:

Chương trình nào dưới đây dùng để tạo các file văn bản?

Cấu trúc chính của máy tính gồm?

Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành mã nguồn mở?

Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:

Hãy cho biết phần mềm nào là phần mềm mã nguồn mở?

Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?

Chọn câu thích hợp để phân biệt giữa phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hành

Chọn phát biểu đúng về Email?

Chọn câu trả lời đúng nhất: USB là?

Hệ thống thiết bi xuất thông tin của máy tính bao gồm đồng thời các thiết bị sau:

Các đơn vị lưu trữ thông tin của máy tính là?

Chức năng nào dưới đây có thể nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ?

Công Nghệ Thông Tin là gì?

Hãy cho biết đâu là trình duyệt web của Microsoft?

Cáp quang được làm bằng từ chất liệu gì?

CPU làm những công việc chủ yếu nào?

Công dụng của thư điện tử (Email) là gì?

Hãy chỉ ra đơn vị lưu trữ của máy tính?

Hệ thống máy tính bao gồm các thành phần:

Bạn hiểu B-Virus là gì ?

Hai thành phần quan trọng giúp hệ điều hành quản lý thông tin & dữ liệu trên máy tính

Kết quả chuyển đổi số nhị phân 10110101 sang số thập phân là?

Cho số ở hệ thập phân là 65, số ở hệ nhị phân tương đương là:

Giá trị nhị phân 101111 chuyển sang hệ thập phân bằng

CPU là viết tắt của từ , bạn sử dụng lựa chọn nào?

Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành?

Cho số nhị phân 10001101, số thập phân tương đương là

Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

Hãy cho biết đâu là phần mềm hệ thống (hệ điều hành)?

Cho số ở hệ thập phân là 47, số ở hệ nhị phân tương đương là:

Binary là hệ đếm gì?

Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :

Hệ điều hành trên máy tính có chức năng gì?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay