CNTT – MODULE 01.3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 01.3-40

Trong ứng dụng Windows Explore, di chuyển là kết hợp 2 lệnh :

Trong máy tính thuật ngữ RAM (Random Access Memory) dùng để chỉ định ?

Để truy cập trang Web ta phải sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Màn hình, máy in, ROM để chỉ :

Đơn vị đo dung lượng nào nhỏ nhất?

Để liên kết các máy tính trong một khu nhà có hai tòa nhà cách nhau khoảng 500m, người ta dùng mạng gì?

Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:?

Để máy tính có thể làm việc hệ điều hành được cài đặt ở đâu?

Trong Win7 để tắt máy tính đúng cách ta chọn?

Điều gì bạn cần chú ý khi lắp đặt máy tính ở một nơi nào đó?

Thiết bị đầu vào phổ biến gồm những gì?

Thiết bị nhập, xuất của máy tính không bao gồm?

Thiết bị nhập chuẩn máy tính bao gồm gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?

Thiết bị xuất của máy tính gồm có?

Virus tin học thực chất là gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Đơn vị đo tốc độ của CPU là:

Thiết bị xuất của máy tính là?

Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN là viết tắt của từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong máy tính, bộ nhớ ROM (Read Only Memory) không dùng để:

Trên máy tính Bit được định nghĩa là:

Đơn vị đo tốc độ CPU là?

Trong máy tính ROM có nghĩa là gì ?

Từ viết tắt chỉ bộ nhớ ngoài của máy vi tính là?

Nội dung nào không phải là hệ điều hành máy tính?

Thư mục (Folder) trên hệ điều hành có thể lưu chứa bên trong là:

Ý nghĩa của chức năng Download?

Thiết bị xuất dùng để đưa các kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Thiết bị xuất thông dụng nhất hiện nay là:

Virus tin học là gì?

Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

Trong Win7 để khởi động lại máy, phát biểu nào sau đây là sai:

Thiết bị nào được gọi là thiết bị nhập trong máy tính?

Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần đưa thông tin vào đâu để xử lý:

Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là?

Trong ứng dụng Windows Explore, sao chép là kết hợp 2 lệnh :

Đặc điểm nào không có ở bộ nhớ RAM (Random Access Memory):

Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm

Trên máy tính cá nhân RAM là bộ nhớ

Thiết bị nào được gọi là thiết bị lưu trữ liệu trong máy tính ?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay