CNTT – MODULE 02.1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 02.1

Các thông số 1280 x 1024, 1280 x 720, 1152 x 864 là những thông số dùng để thiết lập :

Chọn phát biểu đúng về thuộc tính ẩn ( Hidden ) của tập tin

Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows

Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows

Chọn phát biểu đúng về chức năng Run trong menu Start

Công dụng của Recycle Bin trong Windows?

Chọn phát biểu đúng về shortcut trên Windows

Công dụng của phím Print Screen là gì?

Các tập tin sau khi được chọn và xóa bằng phím Shift + Delete:

Chương trình nào sau đây có thể sử dụng để nén tập tin, thư mục:

Chọn lựa nào để ẩn hiện phần mở rộng tập tin

Các phần mềm dùng để nén tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Công dụng của Windows Explorer dùng để:

Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Chọn phát biểu đúng về việc thay đổi độ phân giải màn hình trong windows

Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Chọn phát biểu đúng về thuộc tính ẩn ( Hidden ) của tập tin

Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Công dụng của Windows Explorer dùng để:

Bảng mã nào trong chương trình gõ tiếng Việt Unikey được sử dụng cho font chữ VNI-Times?

Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin

Chương trình ứng dụng nào trên Windows dùng để nén tập tin, thư mục

Font chữ nào sau đây thuộc bảng mã TCVN3 (ABC)

Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin

Chọn phát biểu đúng về chương trình bảo vệ màn hình:

Chọn phát biểu đúng nhất về tập tin và thư mục:

Bạn sẽ làm gì để di chuyển cửa sổ ứng dụng trên Windows ?

Công dụng của Shortcut trong Windows?

Chương trình nào sau đây không thể sử dụng để soạn thảo văn bản:

Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:

Bảng mã nào trong ứng dụng gõ tiếng Việt Unikey, được sử dụng cho font chữ Tahoma

Chương trình Notepad thường được sử dụng để:

Cho biết cách sử dụng bàn phím ảo ( On Screen Keyboard ) trong hệ điều hành Windows:?

Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?

Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 600x800 lên 1024x768 thì:

Cho biết thao tác hiệu chỉnh ngày tháng năm trong Hệ điều hành Windows 7 :

Chương trình Winzip thường được sử dụng để:

Chọn phát biểu đúng nhất về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Chương trình nào sau đây có thể sử dụng để giải nén tập tin, thư mục:

Chức năng nào có thể dùng để đóng và thoát một ứng dụng đang chạy trên Windows?

Khái niệm hệ điều hành là gì ?

Chuỗi tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về được 3 file: "sayit.txt", "daya)doc" và "pay.mon"?

Hộp điều khiển sử dụng trong việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là :

Chọn phát biểu đúng về màn hình Desktop trong Windows

Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin?

Cho biết thao tác sắp xếp tập tin, thư mục khi hiển thị ổ đĩa D: trên Windows Explorer theo tên ?

Khi chuyển độ phân giải của màn hình từ 1024x768 xuống 600x800 thì:

Các bộ mã dùng để gõ dấu tiếng Việt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Chọn phát biểu đúng về trình soạn thảo Notepad

Chọn phát biểu đúng về thuộc tính chỉ đọc (Read Only) của tập tin:

Cho biết thao tác nén thư mục :

Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Chọn phát biểu đúng về chức năng tìm kiếm tập tin trong Windows

Chương trình nào của Windows dùng để quản lý các tập tin và thư mục:

Hệ điều hành là gì ?

Chọn phát biểu đúng về màn hình desktop trong Windows

Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :

Chọn biết thao tác gở bỏ một ứng dụng trong Hệ điều hành Windows 7 ?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay