CNTT – MODULE 02.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 02.2

Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Notepad:

Thiết bị nhập chuẩn trong máy vi tính

Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?

Thư mục A có thể chứa:

Thư mục A có thể chứa:

Thư mục A có thể chứa:

Tập tin có phần mở rộng: XLS / XLSx là tập tin mặc định của ứng dụng

Làm thế nào để ngăn chặn người khác sử dụng máy tính của mình khi chưa được phép

Tổ hợp phím nào dùng để đóng một ứng dụng đang chạy trên Windows ?

Phần mềm nào sau đây là phần mềm soạn thảo văn bản?

Thư mục A có thể chứa:

Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?

Trong hệ điều hành Windows chức năng Disk Defragment là ứng dụng dùng để :

Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Notepad, ta có thể:

Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:

Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:

Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:

Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:

Trong các nhóm ký tự sau đây nhóm ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục:

Phím tắt để cắt một đối tượng vào ClipBoard là:

Muốn di chuyển một tập tin trong Window Explorer ta thực hiện trình tự thao tác nào ?

Khi sử dụng kiểu gõ Telex để gõ dấu sắc ta dùng ký tự nào ?

Những phát biểu nào là đúng đối với Hệ Điều Hành

Tập tin có kiểu .txt dùng phần mềm nào để mở

Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:

Trên Windows Explorer thành phần “Status bar” có ý nghĩa:

Phím tắt để dán một đối tượng từ ClipBoard là:

Trong hộp thoại Run nhập lệnh nào để sử dụng chương trình Microsoft Excel?

Thư mục A có thể chứa:

Sử dụng ứng dụng nào của Windows để quản lý các tập tin và thư mục?

Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm độc hại?

Nêu cách tạo một thư mục trong ô đĩa D của máy tính, trên ứng dụng Windows Explorer :

Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:

Những tên tập tin nào sau đây là không hợp lệ trong Windows

Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng đã xóa. Ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục

Thiết bị nào không phải là thiết bị ngoại vi?

Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:

Muốn xóa một biểu tượng ( File / Thư mục), thao tác nào sau đây là đúng :

Muốn chạy chương trình trong Windows ta có thể?

Thư mục A có thể chứa:

Câu 102: Thư mục A có thể chứa:

Phải giữ phím nào khi thao tác chọn nhiều file không liên tục trong cùng một thư mục?

Phím chức năng nào dùng để gọi trợ giúp trong Windows?

Sử dụng ứng dụng nào của Windows để quản lý các tập tin và thư mục?

Trong quá trình soạn thảo văn bản bằng Notepad, ta có thể:

Thiết bị xuất chuẩn trong máy vi tính

Ở Việt Nam phổ biến mấy kiểu gõ Tiếng việt có dấu?

Ta có thể sử dụng Windows Explorer để:

Tên thư mục không thể chứa các ký tự

Sử dụng máy tính lâu dài sẽ gây ra bệnh nào?

Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Winword (Wordpad), ta có thể:

Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng :

Thao tác xem dung lượng của một tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong hộp thoại Run nhập lệnh nào để khởi động chương trình PowerPoint ?

Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua

Thư mục A có thể chứa

Muốn thay đổi màn hình Desktop ta phải thực hiện thao tác :

Thư mục A có thể chứa:

Tập tin nén thường có phần mở rộng mặc định là:

Tập tin có phần mở rộng là Doc / Docx là tập tin mặc định của ứng dụng:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay