CNTT – MODULE 03.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 03.2 - 42

Trong Word, công cụ "Format Painter" dùng để:

Trong Word 2010, để chèn công thức toán học bạn sử dụng chức năng:

Trong Word, để chèn một Textbox bạn sử dụng:

Để tạo chỉ số dưới như ví dụ bạn bấm tổ hợp phím nào?

Trong Word, muốn chia cột cho văn bản bạn thực hiện:

Trong Word 2010, để xác định khoảng cách và vị trí giữa các đoạn, bạn sử dụng:

Trong Word 2010, tổ hợp phím CTRL + J dùng để:

Để tắt tính năng kiểu tra lổi chính tả trong word 2010 ta chọn?

Để giãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn, bạn sử dụng:

Trong Word 2010, hộp thoại Paragraph ngoài việc hiệu chỉnh lề, đoạn, dòng, còn dùng để làm chức năng nào sau đây:

Trong Word 2010, tổ hợp phím CTRL + O dùng để:

Trong Word 2010, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, bạn thực hiện :

Trong Word, muốn tạo chữ rơi cho văn bản bạn thực hiện:

Để chèn dấu ngắt trang trong Word 2010 :

Để tạo một bảng biểu, bạn sử dụng:

Để chèn một chữ nghệ thuật vào văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để chèn một Textbox trong văn bản bạn sử dụng:

Trong Word, phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ in nghiêng:

Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, bạn thường dùng công cụ:

Để tô màu và đóng khung cho đoạn văn bản ta chọn công cụ:

Trong Word 2010, lệnh File/Close dùng để:

Trong Word 2010, để chuyển sang trang giấy ngang bạn sử dụng:

Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl - H dùng để:

Trong Word, để mở 1 tập tin bạn dùng lệnh hay phím tắt nào sau đây:

Trong Word, để thay đổi hướng trang giấy in bạn chọn thẻ Page Layout - Page Setup rồi chọn lệnh:

Trong WinWord, người dùng có thể:

Trong Word 2010, khi làm việcxong, muốn thoát, bạn thực hiện:

Trong Word, muốn định dạng màu nền cho một đoạn văn bản bạn chọn:

Trong Word 2010, để sử dụng chức năng tìm và thay thế nội dung văn bản, bạn thực hiện:

Trong Word, phát biểu nào sau đây là sai:

Trong Word, muốn chèn hình ảnh cho văn bản bạn thực hiện:

Trong Word 2010, để chọn khối toàn bộ nội dung văn bản. Bạn thực hiện:

Trong Word 2010, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:

Trong Word 2010, để thiết lập Font chữ mặc định khi khởi động bạn sử dụng:

Trong Word 2010, tổ hợp phím nào sau đây dùng để tăng kích cỡ của font chữ:

Trong Word 2010, để sử dụng Tab trong Table bạn sử dụng:

Trong Word, để hiển thị thanh thước bạn chọn:

Trong Word 2010, muốn kẻ đườngthẳng cho thật thẳng, phải nhấn phím gì trước khi kéo chuột.

Trong Word 2010, tổ hợp phím Shift - Enter dùng để:

Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản:

Trong Word, muốn định dạng đường kẻ khung cho một đoạn văn bản bạn chọn:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay