CNTT – MODULE 05.1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 05.1

Muốn xóa Slide hiện thời ra khỏi tập tin Powerpoint đang thiết kế ta thực hiện thao tác

Trong Powerpoint có thể tạo một bản trình diễn trắng từ File – New, sau đó chọn:

Trong Powerpoint in ấn ta dùng chức năng:

Loại hiệu ứng “Entrance” dùng để:

Trong Powerpoint muốn chèn 1 shape ta chọn lệnh nào?

Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím

Lựa chọn nào là sai trong các lựa chọn sau:

Trong Powerpoint có thể tạo nhiều hiệu ứng cho 1 đối tượng:

Muốn dùng một hình ảnh nào đó trong đĩa làm nền cho các Slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Design - Background Styles - Format Background - Fill ta chọn:

Thao tác chọn File - Close dùng để

Trong Powerpoint 2010, muốn tạo ra 1 slide mới ta dùng lệnh nào trong thẻ Home - Slides :

Trong Powerpoint mỗi trang trình diễn được gọi là:

Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa ngay sau khi khởi động Powerpoint ta nhấn tổ hợp phím?

Khi muốn chèn âm thanh đi kèm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…) trong cửa sổ Animation Pane, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Nút này có chức năng gì :

Trong Powerpoint 2010 muốn chèn các Slide từ 1 tập tin khác vào tập tin đang mở, ta dùng lệnh nào sau đây:

Cách tạo liên kết trong Powerpoint ta làm như thế nào?

Trong Powerpoint 2010 muốn chèn một công thức toán học vào slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây:

Trong Powerpoint 2010, có thể ẩn đi 1 Slide trong khi trình chiếu được không?

Trong Powerpoint muốn tạo một hiệu ứng cho các đối tượng trong 1 slide, ta dùng lệnh nào sau đây:

Chức năng Slide color scheme trong Powerpoint 2010 là gì?

Muốn áp dụng một hiệu ứng Transition cho tất cả các Slide trong một tập tin trình chiếu bạn chọn:

Tại một Slide hiện hành ta bấm phím delete (trên bàn phím) lệnh này sẽ:

Trong Powerpoint 2010, hiệu ứng Transition là:

Khi đang làm việc ở chế độ thiết kế với Powerpoint, muốn thay đổi lại bố cục trình bày (văn bản, hình ảnh, biểu đồ ...) của Slide, ta thực hiện thực hiện :

Khi đang thiết kế các Slide trên PowerPoint, muốn trình chiếu, ta thực hiện :

Trong Powerpoint 2010, hiệu ứng Exit là hiệu ứng:

Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home - Slides - New Slide có ý nghĩa gì ?

Khi đang trình chiếu muốn chuyển từ Slide hiện hành đến Slide kế tiếp bạn chọn:

Trong Powerpoint 2010, chức năng Home - Slides - Layout dùng để:

Cho biết nhóm hiệu ứng “Emphasis” trong PowerPoint 2010 dùng để:

Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide, lúc mới trình chiếu chưa thao tác gì cả thì:

Trong Powerpoint muốn chèn thêm một bài nhạc vào slide ta thực hiện lệnh nào

PowerPoint có thể làm những gì?

Trên 1 slide có tối đa bao nhiêu hiệu ứng Transition

Trong Powerpoint muốn xóa một slide, ta dùng lệnh nào sau đây:

Chọn lựa nào trong ứng dụng PowerPoint 2010 dùng để ẩn hiện Slide kết
thúc nền màu đen

Trong Powerpoint muốn chèn thêm WordArt (chữ nghệ thuật):

Trong Powerpoint muốn chèn một lưu đồ vào slide, ta thực hiện chức năng nào sau đây:

Trong Powerpoint 2010, phím nóng Shift+F5 dùng để:

Lựa chọn nào không là kiểu của tập tin PowerPoint 2010

Chế độ View nào giúp ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh khi thiết kế (Slide transitions) ?

Trong Powerpoint muốn chèn một chú thích trên slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây:

Trong Powerpoint có những dạng hiển thị nào sau đây:

Biểu tượng tác động trên đối tượng để

Chọn phát biểu sai:

Lệnh nào sau đây không khởi động Powerpoint:

Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?

Chức năng Animations – Timing - Delay dùng để:

Trong cửa sổ Animation Pane. Muốn xóa bỏ hiệu ứng cho đối tượng trong Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Powerpoint muốn gõ dữ liệu vào Slide ta làm ra sao :

Một đối tượng trong Powerpoint có thế có bao nhiêu hiệu ứng

Muốn xóa một slide khỏi File ta phải:

Chức năng Animations - Timing - Delay trong Powerpoint 2010 dùng để:

Khi muốn thiết lập thêm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Powerpoint 2010, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn của đối tượng. Ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:

Trong Powerpoint muốn thêm 1 slide ta bấm tổ hợp phím nào:?

Khi thiết kế Slide với PowerPoint 2010, muốn thay đổi mẫu nền thiết kế của Slide, ta thực hiện:

Trong Powerpoint cho biết phím tắt để trình chiếu bắt đầu từ slide hiện hành là:

Phần mở rộng của bài trình chiếu PowerPoint 2010 là:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay