CNTT – MODULE 05.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 05.2 - 28

Trong Transitions - Transition to this slide ta chọn “wipe”, sau đó trong Timing ta chọn Duration là 1.5 nghĩa là:

Để tạo màu nền hoặc mẫu nền cho Slide trong Powerpoint 2010, ta sử dụng:

Để thay đổi chủ đề (theme) cho 1 Slide trong Powerpoint 2010 mà không làm ảnh hưởng đến các Slide còn lại ta thực hiện:

Đang trình chiếu một Slide, muốn dừng trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để chọn mọi đối tượng trên thẻ Slide ta dùng:

Để trình chiếu một Slide hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để tạo một bản sao của Slide đang thiết kế, bạn sử dụng thao tác nào?

Trong Powerpoint để vẽ một biểu đồ, chọn:

Để tô màu nền cho Slide trong Powerpoint 2010 ta chọn những lệnh nào:?

Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho từng Slide ta dùng lệnh nào sau đây:

Để tạo một Slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các Slide trong bài trình diễn, ta chọn:

Đang trình chiếu một bài trình chiếu, muốn dừng ngay bài trình chiếu đó ta nhấn phím:

Trong Powerpoint cho biết phím tắt để chạy phiên trình chiếu:

Để tạo hiệu ứng chuyển Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh giữa các slide (hiệu ứng chuyển trang slide) trong Powerpoint 2010 ta làm như thế nào?

Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải sử dụng lựa chọn nào?

Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:

Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide, ta chọn các đối tượng rồi thực hiện :

Trong Powerpoint để có thêm một Slide lên tập tin trình diễn đang ở chế độ thiết kế, ta làm như sau:

Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:

Trong Powerpoint để chèn âm thanh hoặc phim trong máy tính:

Để tạo nền (Background) riêng cho một Slide ta chọn?

Trong Powerpoint để tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang ta thực hiện lệnh nào sau đây:

Trong Powerpoint, khi đang thực hiện trình chiếu muốn thoát phiên trình chiếu phải làm sao:

Trong Powerpoint để tạo mới 1 Slide ta sử dụng:

Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide trong Powerpoint ta sử dụng chức năng:

Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, ta thực hiện:

Trong ứng dụng Powerpoint, hyperlink không có chức năng:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay