CNTT – MODULE 06.1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 06.1

Hãy xác định 2 máy nào cùng địa chỉ mạng:

Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)

Mô hình hệ thống mở (OSI) có mấy tầng?

Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :

Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh : theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là :

Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính , 10 HUB và 2 REPEATER?

Cho biết cú pháp tìm kiếm tập tin có kiểu .doc trên Google?

Giao thức TCP sử dụng cơ chế điều khiển lưu lượng bằng cơ chế

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 1110000a) Vậy nó thuộc lớp nào:

Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD?

Loại Web Site nào có địa chỉ như sau: www.hodgkin.edu :

Công cụ tìm kiếm phổ biến trên Internet hiện này ở Việt Nam là:?

Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu:

Khi dùng dịch vụ thư điện tử, “Fwd: Re: Metting” là gì?

Mạng LAN kết nối dạng thẳng (Bus) sử dụng phương pháp trao đổi dữ liệu theo kiểu

Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:

Mạng Intranet là gì? Chọn câu sai

Cáp xoắn đôi(UTP) loại Cat5 theo lý thuyết cho phép kết nối hai máy có khoảng cách xa nhất là

FireFox là:

Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :

Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :

Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?

Giao thức Token Ring là một giao thức sử dụng phương pháp điều khiển kiểu

Cho biết phần mềm nào không dùng để duyệt Web?

Máy Local Host muốn xác định địa chỉ mạng của gói dữ liệu , bạn sử dụng:

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 1100000a) Vậy nó thuộc lớp nào:

Dịch vụ Thư điện tử dùng để:

Chọn phát biểu đúng về Email?

Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán:

Câu lệnh nào dùng để kiểm tra kết nối giữa hai máy trên mạng?

Máy tính A và Z có địa chỉ trên 2 SUBNET khác nhau. Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính Z

Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào ?

Công ty của bạn được gán cho địa chỉ mạng 131.107.0.0/16. Với tư cách là người quản trị bạn phải cấu hình Subnet Mask nào sau đây để điều tiết cho phù hợp với 25 mạng con với số máy = 2000 máy:

Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy trong tính Windows?

Hai người cùng chát với nhau qua mạng Yahoo Messenger trong cùng một phòng nét?

Chọn phát biểu đúng về tên miền?

Cách thức để mở 1 trang web sử dụng Internet Explorer:

Hãy chọn các bước hợp lý được thực hiện trong quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation)?

Các máy tính trong mạng diện rộng(WAN) được kết nối với nhau

Cho biết phần mềm nào dùng để hiển thị nội dung trang Web?

Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là :

Cáp đồng trục loại mỏng(thin ethernet) cho phép kết nối một dạng Bus có

Cho biết cú pháp tìm nội dung ở trang Web zing.vn trên Google?

Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng:

Lệnh PING dùng để:

Cho biết trang Web nào cho phép tạo thư điện tử ?

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng : 0000000a) Vậy nó thuộc lớp nào:

Có thể mở các file .html bằng :

Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây :

Có thể truy cập các dịch vụ của một máy tính chạy Window trong mạng TCP/IP bằng. Hãy chọn câu phát biểu “không chính xác” nhất trong các câu phát biểu sau:

Giao thức HTTP được viết tắt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Khi muốn tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, chúng ta cần?

Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?

Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính

Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :

Chọn phát biểu đúng về địa chỉ IP phiên bản 4?

Chương trình thường sử dụng để xem các trang web gọi là gì?

HTTP là gì?

Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay