CNTT – MODULE 06.2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 06.2

Trong mạng sử dụng giao thức TCP/IP(không có router) các máy tính có thể trao đổi dữ liệu với nhau khi:

Một mạng máy tính có 32 máy, người quản trị nên sử dụng dải địa chỉ IP, để tối ưu cho việc quản lý.

Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia subnet với netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu subnets có thể sử dụng được (useable subnets)?

Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?

Những hệ thống tập tin nào sau đây được Windows Server 2003 hỗ trợ ?(chọn 3)

Trang Chủ là gì trên Internet ?

Việc tải file dữ liệu từ internet bị chậm là do nguyên nhân, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai :

Trong mạng diện rộng(WAN) cho phép sử dụng phương pháp truyền dữ liệu. Hãy chọn câu phát biểu “không chính xác” nhất trong các câu phát biểu sau:

Trong trình duyệt web Internet Explorer, ý nghĩa nút Home trên cửa sổ trình duyệt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Muốn một máy trạm chạy hệ điều hành Window XP có thể login vào Domain server, ta luôn phải thiết lập một địa chỉ IP tĩnh:

Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:

Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

Trang thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

Trong khi soạn thảo email nếu muốn đính kèm tập tin, chúng ta bấm vào nút?

Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :

Web Server là gì?

Ứng dụng nào sau đây là trình duyệt Web?

Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :

Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?

Thẻ giao tiếp mạng (NIthuộc lớp nào trong mô hình OSI?

Một số Virus không hợp lệ, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong cửa sổ trình duyệt web, cho biết phím tắt để xóa lịch sử duyệt Web?

Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet)

Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

TCP làm việc ở lớp nào của mô hình OSI ?

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông

Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiếi bị mạng này?

Tên viết tắt của chữ www trong một trang website có tên là gì:

Phương pháp kết nối Internet đang phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay?

Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)

Trong Internet Explorer, muốn sao lưu một trang web vào máy tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Những lợi ích lớn nhất của việc truy cập thư điện tử từ 1 trang Web (như Hot Mail) so với một phần mềm E-mail như; Thunderbird hoặc Outlook là gì?

Quá trình nào biến E-mail trở nên khó đọc đối với mọi người, ngoại trừ người được gửi E-mail đó?

Trong HEADER của IP PACKET có chứa :

Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia subnets của địa chỉ IP lớp C là bao nhiêu?

Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:

Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :

Mỗi người dùng 1 hộp thư điện tử, có một……........duy nhất.

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1

Một mạng lớp C cần chia thành 3 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :

Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng Subnet Mask nào sau đây :

Trang Web Youtube là gì?

Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :

TCP/IP là?

Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :

Tên miền .edu là viết tắt của tổ chức, ngành nào:

Những trang thiết bị nào không thể sử dụng để ngăn cách các va chạm (collision domains)?

Trong gói tin IP trường Identification dùng để ?

Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :

Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào ?

Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý

Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164

Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN :

Một địa chỉ Email ( của Gmail) hợp lệ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Giáo dục và Đào tạo qua Internet thường được gọi là:

Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)

Trường Ack(Acknowledgement) trong tiêu đề của gói tin TCP dùng để. Hãy chọn câu phát biểu “không chính xác” nhất trong các câu phát biểu sau:

Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay