CNTT – MODULE 06.3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 06.3 - 31

Để kết nối hai máy tính trực tiếp với nhau bằng cáp(UTP) ta phải đảo đầu cáp theo quy tắc

Để trả lời thư điện tử (email), ta sử dụng nút?

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu khi có va chạm (collision)?

Địa chỉ website nào sau đây là hợp lệ :

Mô hình OSI chuẩn gồm có bao nhiêu tầng?

Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ:

Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:

Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì?

Độ dài của địa chỉ MAC là?

Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ được sử dụng trên Internet:

Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng :

Điều kiện để kết nối vào Internet qua đường dây điện thoại cố định là?

Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

Để soạn thảo thư mới, chúng ta sử dụng nút?

Địa chỉ máy host: 207.209.68.100 tương đương với địa chỉ số nhị phân nào sau đây:

Để lưu một file hình ảnh trên mạng Internet về máy tính ta sử dụng?

Địa chỉ nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?

World Wide Web là gì?

Địa chỉ nào là địa chỉ Broadcast của lớp C?

Địa chỉ máy host: 207.209.68.100 thuộc lớp nào:

WWW là viết tắt của?

Để tránh việc truy cập thông tin trái phép người ta thường làm gì?

Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để chuyển tiếp thư, chúng ta dùng nút:

Địa chỉ máy host: 11001100 00001010 11001000 00000100 tương đương với địa chỉ số thập phân nào sau đây:

Địa chỉ IP nào sau đây được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet) :

Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?

Để soạn và gửi một Email, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?

Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính B trên cùng một mạng?

Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay