CNTT – MODULE 07.1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 07.1

Trong Microsoft Word 2010, ta có thể hiệu chỉnh đơn vị đo lường của thước sang những đơn vị nào sau đây:

Nhóm công cụ nào sau đây cho phép định dạng hình ảnh trong Word?

Trong thao tác phối thư (Mail Merge), mục Edit Recipient List theo bạn có công dụng gì?

Khi cần so sánh hai phiên bản của văn bản Word 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Muốn tạo liên kết đến 1 tài liệu Word 2010 có trên máy tính, tại mục Link to, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Microsoft Word 2010 có các chế độ trình bày màn hình nào sau đây?

Phát biểu nào sau đây là không đúng (trên ứng dụng WinWord 2010):

Cho biết công cụ nào dùng để sao chép định dạng trong Word?

Khi cần đặt lề trang chẵn trang lẻ khác nhau trong Word 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, sau khi so sánh 2 văn bản trong file kết quả so sánh, để chấp nhận tất cả các khác biệt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Lưu tập tin baihoc.docx thành baihoc.pdf và không mở pdf sau khi lưu

Trong Word 2010, để áp dụng các đầu trang, cuối trang (Header/Footer) khác nhau cho trang chẵn, trang lẻ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, muốn định dạng lại trang giấy in, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Khi cần các định dạng nhanh cho một văn bản có liên quan đến Font, Paragraph, Border, …, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, muốn chèn dấu ngắt trang, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Microsoft Word 2010, thiết lập cấu hình cho trang in bao gồm:

Trong Word 2010, theo bạn, thông báo “The file … Already exist” xuất hiện khi nào?

Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau: Chuyện vui cuối tuần Hai đứa bé đang đọc cuốn sách "Cuộc sống của các loài vật". Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội. Bà nội, bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ? Ồ các cháu yêu dấu, dĩ nhiên là bây giờ thì bà không thể sinh con được nữa rồi! Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em: Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà

Trong thao tác phối thư (MailMerge), để chèn thêm chuỗi khi thỏa một điều kiện nào đó, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để bảo vệ nội dung văn bản chỉ cho xem, bạn sử dụng lựa chọn nào trong mục Editing restrictions?

Trong Word 2010, muốn gỡ bỏ mật khẩu cho việc mở tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong mục View của Winword 2010, có chứa các trường:

Microsoft Word có các chế độ trình bày màn hình nào sau đây?

Nhóm công cụ nào sau đây cho phép định dạng hình ảnh trong Word 2010?

Trong Windword 2010, muốn in phần văn bản đang chọn, sau khi chọn File-Print, trong vùng Page range, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây:

Trong Word 2010, khi làm việc xong muốn thoát khỏi Word, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, muốn tạo mục lục tự động (Table of Content), bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây:

Trong Word 2010, lưu một tài liệu mới bạn sử dụng:

Trong WinWord 2010, người dùng có thể:

Trong quá trình phối thư (Mail Merge), muốn lọc dữ liệu theo 1 tiêu chí nào đó, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để bảo vệ nội dung văn bản chỉ được phép thêm vào các ghi chú, bạn sử dụng chế độ bảo vệ nào?

Trong Word 2010, muốn soạn thảo một công thức toán học, bạn sử dụng lựa chọn nào từ thẻ Insert?

Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau: Có công mài sắc có ngày nên kim

Muốn thay đổi đường dẫn mặc định khi lưu tệp văn bản là thư mục D:\BAITAP, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Microsoft Word 2010, ta có thể thực hiện việc viền trang thông qua:

Tại vị trí đầu trang (Header) trong Word 2010, muốn di chuyển đến vị trí cuối trang (Footer), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, muốn gắn mật khẩu cho việc mở tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, muốn tạo mới 1 kiểu dáng (style), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong thao tác phối thư (Mail Merge) của Winword, muốn chọn 1 ứng dụng để tạo danh mục người nhận, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong thao tác trộn thư (MailMerge), để chỉ in ra những dòng có vị trí lẻ trong danh sách, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, thực đơn Mailings có chức năng gì?

Trong Word 2010, khi tạo tiêu đề đầu trang cho văn bản, cho biết ý nghĩa thao tác chọn Header chọn Design - Different Odd & Even Pages ?

Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Trong WinWord 2010, nội dung của vùng Header sẽ:

Trong thao tác chèn sơ đồ (SmartArt) vào Word, muốn thêm một nhánh con, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, khi cần cập nhật lại mục lục tự động (Table of Content), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau: Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Trong Word 2010 , để tạo một phân đoạn (section) đồng thời qua trang mới, sau khi chọn Page Layout, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Các hình thức thể hiện văn bản trong Word 2010 là:

Trong Word 2010, tổ hợp phím Shift + Enter dùng để:

Trong Microsoft Word 2010, ta có thể thay đổi hướng trang in theo:

Trong Word 2010, thực đơn Page Layout có chức năng gì?

Trong Word 2010, muốn hiển thị hoặc làm ẩn các thẻ trên thanh thực đơn, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, thực đơn View có chức năng gì?

Portrait và Landscape là 2 tùy chọn thuộc mục nào trong thẻ Page Layout của Word?

Trong Word 2010, muốn thay đổi màu của màn hình giao diện, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa hai đoạn văn bản, ta thiết lập tại đâu?

Trong WinWord 2010, để hủy chế độ bảo vệ đối với một biểu mẫu, ta sẽ:

Trong Word 2010, thao tác vào Home-Select-Select All Text With Similar Formatting (No Data) dùng để làm gì?

Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau: Có công mài sắc có ngày nên kim

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay