CNTT – MODULE 07.3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 07.3 - 31

Để chèn số trang vào một văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để chèn một chữ nghệ thuật vào văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để xác định phần kiểu mặc định của tập tin Winword phiên bản 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word2010, để tìm và thay thế chuỗi văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để chèn thành phần đầu trang, cuối trang vào văn bản Word 2010, bạn sử dụng chức năng nào trên Ribbon?

Để tắt kiểm tra chính tả và ngữ pháp tiếng Anh trong Word, sau khi vào Options - Proofing, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Để tắt tính năng kiểu tra lổi chính tả trong word 2010 ta chọn?

Trong Word, để xóa các mục văn bản tự động (autotext), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

Để tìm và thay thế một từ bằng từ khác trong văn bản hiện hành trên WinWord 2010, ta sẽ:

Để chèn dấu ngắt trang trong Word 2010 :

Trong Word, để mở 1 tập tin bạn dùng lệnh hay phím tắt nào sau đây: (Chọn nhiều)

Để giãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn, bạn sử dụng:

Để tô màu và đóng khung cho đoạn văn bản ta chọn công cụ:

Trong Word, điều gì xảy ra khi bạn vào Insert chọn Clip Art?

Để tạo chỉ số dưới như ví dụ bạn bấm tổ hợp phím nào?

Để lưu 1 mẫu mới trong Word 2010, tại hộp Save as Type, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để hiển thị thanh thước bạn chọn:

Để tạo khoảng cách và vị trí giữa các đoạn, ta dùng:

Để thay đổi hướng viết trong một ô thuộc Table (Word 2010), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để tìm một từ trong văn bản hiện hành trên WinWord 2010 ta sẽ:

Để hiển thị đường lưới trong bảng (Table _Word 2010), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word 2010, để xác định khoảng cách và vị trí giữa các đoạn, bạn sử dụng:

Để chắc chắn font chữ trong văn bản Word của bạn vẫn được hiển thị đúng trên bất kỳ máy tính khác, sau khi vào Options - Save, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, bạn thường dùng công cụ:

Trong Word, để thay đổi hướng trang giấy in bạn chọn thẻ Page Layout - Page Setup rồi chọn lệnh:

Trong Word 2010, để thiết lập Font chữ mặc định khi khởi động bạn sử dụng:

Để tạo một bảng biểu, bạn sử dụng:

Để gạch dưới từng từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím:

Để bảo vệ văn bản Word 2010 bằng cách chỉ cho phép sử dụng tính năng thêm nhận xét, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Để giãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn, bạn sử dụng:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay