CNTT – MODULE 09.1

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 09.1

Trong PowerPoint 2010 để ngưng một bài thuyết trình đang chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Lựa chọn nào sau đây được sử dụng để điều chỉnh thời gian cho từng slide trong bài thuyết trình?

Trong PowerPoint 2010, có chế độ hiển thị nào?

Trong Power Point 2010, muốn thi hành một trình chiếu tùy chọn, bạn sử dụng lựa chọn nào sau: (chọn nhiều)

Chức năng nào được dùng để đóng gói bài thuyết trình trong PowerPoint 2010?

Trình bày các bước để thay đổi hình dạng biểu đồ dạng Column sang biểu đồ dạng Pie trong PowerPoint 2010?(Chọn 2 đáp án)

Trong Power Point 2010, muốn xuất file sang Windword, khi có chỉnh sửa trên tập tin Power Point thì tập tin word tự động cập nhật, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Trong Power Point 2010, Slide Show - Setup Slide Show - Loop continuously until “Esc” có ý nghĩa thế gì?

Trong Power Point 2010, chức năng File - Save & Send - Create a Video dùng để làm gì?

Trong Power Point 2010, Triggers là gì?

Trong Power Point 2010, cách sử dụng tập tin mẫu do người dùng tạo (Power point template), bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Trong Power Point 2010, đặt mật khẩu khi mở tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Lựa chọn nào sau đây thuộc về thẻ View trong Powerpoint 2010? (chọn 2 đáp án)

Lệnh Insert - Shapes - Action Buttons dùng để làm gì?

Chế độ hiển thị Slide Sorter được cung cấp trong tab nào của Powerpoint 2010?

Khi tạo hiệu ứng cho một đối tượng, muốn hiệu ứng này chỉ được thực hiện khi click vào một đối tượng khác, bạn dùng chức năng gì?

Trình bày cách sử dụng nhiều Theme cho các Slide trong cùng một tập tin PowerPoint 2010?

Trong PowerPoint 2010 không nhằm tắt hiệu ứng khi trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào? (chọn 3 đáp án)

Khi cần tạo tiêu đề cho đồ thị, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010 để xem trước hiệu ứng thuộc nhóm Motion Path, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, một đối tượng có thể làm được?

Trong Power Point 2010, muốn liên kết đến file *.xlsx, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Thao tác không nhằm tạo mới một bài trình chiếu trong PowerPoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Cho biết công dụng của lệnh File - Save & Send - Package Presentation for CD … trong PowerPoint 2010?

Chế độ hiển thị Reading View được cung cấp trong thẻ nào của PowerPoint?

Trình bày cách thi hành Custom Show trong PowerPoint 2010? (Chọn 2 đáp án )

Trình bày cách sử dụng nhiều Theme cho các Slide trong cùng một tập tin PowerPoint 2010?

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một ứng dụng khác (đã mở trước) để minh hoạ mà không thể kết thúc việc trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Trong PowerPoint 2010 khi trình chiếu, nhấn phím nào sẽ làm di chuyển tới slide tiếp theo? (chọn 3 đáp án)

Trong Power Point 2010, muốn thi hành một trình chiếu tùy chọn, bạn sử dụng lựa chọn nào sau: (chọn 2 đáp án)

Trong PowerPoint 2010, hai loại tập tin hiệu ứng âm thanh có thể được thêm vào Slide là gì?

Thực hiện thao tác chọn đối tượng trong Slide - Custom Animation có ý nghĩa gì trong PowerPoint 2010?

Trong PowerPoint 2010, cho biết cách ẩn / hiện thanh Ruler?

Máy tính có kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến

Cài đặt tự động chuyển trang slide khi trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Power Point 2010, muốn tạm thời tắt các Slide có hiệu ứng đi kèm, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Power Point 2010, Slide Show - Setup Slide Show - Show Slide chọn From…To có ý nghĩa thế nào?

Hành động double click vào tập tin mẫu (*.potx) trong PowerPoint có ý nghĩa gì?

Muốn phân bố thời gian cho mỗi trang trình chiếu, sau khi chọn Slide đầu tiên, bạn sử dụng lựa chọn nào trong thẻ Slide Show?

Trong PowerPoint 2010 Để trình chiếu các slide từ 1 đến 20 trong một tập tin có 100 slides, bạn dùng lựa chọn nào sau đây?

Khi tạo một sơ đồ (SmartArt) trong PowerPoint, để thêm một nhánh con, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Power Point 2010, muốn chèn phim vào bày trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Trong Power Point, để trình chiếu các Slide 1, 3, 6, 9, 12 bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Power Point 2010, chọn File - Print - Outline. Chức năng này có ý nghĩa thế nào trong in ấn?

Trong PowerPoint 2010, có thể xuất bài trình chiếu qua?

Trong Power Point 2010, hãy nêu cách tạo Trigger?

Muốn đặt hiệu ứng chuyển trang, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Lựa chọn nào sau đây không nhằm để khôi phục hình ảnh ( chọn nhiều đáp án)?

Thao tác sau đây không nhằm lưu một bài trình chiếu trong PowerPoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Power Point 2010, Slide Show - Setup Slide Show - Show without narration dùng để làm gì?

Lựa chọn nào sau đây không thuộc về thẻ View trong Powerpoint 2010?

Cho biết cách chuyển nhanh đến 1 Slide trong lúc đang trình chiếu? (Chọn 2 đáp án)

Muốn tạo hiệu ứng xuất hiện một phim khi click vào dòng chữ Mời Xem Phim trên màn hình, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Khi tạo hiệu ứng chuyển trang cho Slide, muốn hiệu ứng này áp dụng cho tất cả các Slide trong bài trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010 lựa chọn nào sau đây không được sử dụng để ghi thời gian cho từng slide trong bài thuyết trình? (chọn nhiều)

Muốn tạo hiệu ứng làm xuất hiện hình tròn khi click vào hình chữ nhật, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong PowerPoint 2010, một đối tượng có thể có? (Chọn nhiều lựa chọn)

Trong Power Point 2010, muốn chèn các biểu tượng hyperlink đươc dựng sẵn, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:

Khi cần chỉnh sửa độ sáng (brightness) của hình ảnh đang chọn, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Picture Tools?

Trong PowerPoint 2010 để trình chiếu trang hiện hành trong Powerpoint 2010, dùng tổ hợp phím nào?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay