CNTT – MODULE 09.3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm

CNTT - MODULE 09.3 - 46

1. 

Để đưa nội dung từ một ứng dụng khác vào vào trang chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

2. 

Để tạo mới hoặc xóa, sửa phiên trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

3. 

Để thiết lập phiên trình chiếu đã được xây dựng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

4. 

Để tạo liên kết trong Powerpoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào trong màn hình Insert Hyperlink?

5. 

Ý nghĩa Motion Path trong PowerPoint 2010 theo bạn là gì?

6. 

Để chèn đoạn phim bằng điều khiển Windows Media Player, ta nhập đường dẫn và tên tập tin vào thuộc tính:

7. 

Để trình chiếu lặp liên tiếp các trang chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào trong cửa sổ Slide Show? (cho phép chọn nhiều)

8. 

Trong PowerPoint, để đưa nội dung tập tin văn bản đã có vào bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

9. 

Để khôi phục kích thước của ảnh, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

10. 

Để tô màu nền cho một Slide trong bài trình diễn ta thực hiện?

11. 

Để thay đổi kiểu biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

12. 

Để chèn một nút thao tác (Action Button), bạn sử dụng lựa chọn nào?

13. 

Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn kết thúc, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn 2 đáp án)

14. 

Để chỉnh sửa độ tương phản (contrast) của ảnh, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Picture Tools?

15. 

Để tạo một siêu liên kết trong bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

16. 

Để hoàn tất thao tác chèn đối tượng ShockWave Flash Object vào bản trình chiếu, bạn gõ tên tập tin Flash tại thuộc tính nào của đối tượng vừa chèn?

17. 

Để đưa thêm nút hành động (Action Buttons) vào Slide hiện hành, người thiết kế có thể?

18. 

Để thay đổi màu của hình ảnh, bạn thực hiện chuỗi thao tác nào sau đây?

19. 

Để thay đổi tỉ lệ trên các trục: cực tiểu - cực đại (min-max), sau khi chọn giá trị trên trục, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)

20. 

Để đưa đoạn phim bằng cách chèn trực tiếp, ta chọn lệnh Video trong thẻ nào?

21. 

Để xem trước hiệu ứng thuộc nhóm Entrance, bạn sử dụng lựa chọn nào?

22. 

Để tạo nhanh 1 mẫu nền cho bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

23. 

Để chỉnh sửa độ sáng tối và độ tương phản của ảnh, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Picture Tools?

24. 

Để thay đổi nền cho mẫu đang dùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

25. 

Để thiết lập thời gian slide tự động chuyển sau 3 giây, bạn sử dụng lựa chọn nào?

26. 

Để thay đổi cách thức trình chiếu là trình chiếu tự động lặp đi lặp lại, bạn sử dụng lựa chọn nào?

27. 

Your new question!

28. 

Để cài đặt hiệu ứng cho một đối tượng, sau khi chọn đối tượng, bạn sử dụng lựa chọn nào?

29. 

Để thực hiện trình chiếu trong PowerPoint 2010 từ slide đầu tiên, bạn chọn nhấn phím nào?

30. 

Để tạo một siêu liên kết trong bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

31. 

Để xóa tất cả ghi chú trong bài trình chiếu, sau khi chọn đối tượng đầu tiên có ghi chú, bạn sử dụng lựa chọn nào?

32. 

Để ghi thời gian thực hiện trên từng slide trong bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

33. 

Để hình thành hiệu ứng trên một đường tròn cho trước, bạn sẽ chọn loại hiệu ứng nào sau đây?

34. 

Để lưu các trang trình chiếu thành các tập tin có dạng jpeg bạn sử dụng lựa chọn nào?

35. 

Để thay đổi biểu đồ dạng Column sang biểu đồ dạng Line, bạn sử dụng lựa chọn nào?

36. 

Để tạo liên kết đến một trang web trong Powerpoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào trong màn hình Insert Hyperlink?

37. 

Để xuất một bài trình chiếu sang Winword, bạn sử dụng lựa chọn nào?

38. 

Để lưu các trang chiếu thành kiểu jpeg bạn sử dụng lựa chọn nào?

39. 

Để chèn đoạn phim (Video clip) vào PowerPoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào?

40. 

Để tạo nhanh 1 bài trình chiếu đơn giản (với sự hỗ trợ của PowerPoint 2010), sau khi vào File - New, bạn sử dụng lựa chọn nào?

41. 

Để tạo mẫu chung cho bài trình chiếu, thực hiện thế nào? file mẫu có kiểu gì?

42. 

Để khôi phục hình ảnh gốc, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Picture Tools?

43. 

Để ngưng một bài thuyết trình đang chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

44. 

Để tắt hiệu ứng trong tất cả slides khi thuyết trình, bạn sử dụng lựa chọn nào trong màn hình Set Up Show?

45. 

Để xuất một bài trình chiếu sang định dạng .XPS, bạn sử dụng lựa chọn nào?

46. 

Trong PowerPoint, để trình chiếu không có giọng thuyết minh đi kèm, trong Set Up Slide Show, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay