Ôn tập HK1 2018-2019 K2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn tập HK1 2018-2019 Khối 2

Tên Trường/Lớp
1. 

Các bộ phận của máy tính để bàn là :

2. 

 Để tắt/mở biểu tượng Computer trên màn hình Desktop em làm các bước:

3. 

Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm Paint:

a).         b).         c).         d).

4. 

Dữ liệu lưu trong đâu sẽ không bị mất khi cúp điện

5. 

Thiết bị nhập chuẩn của máy tính là

6. 

Chuột máy tính thông thường có mấy nút?

7. 

Chọn đáp án đúng cho tên của công cụ VẼ TAM GIÁC  :

8. 

Chọn đáp án đúng cho tên của công cụ XÓA:

9. 

Người và máy tính giao tiếp thông qua:

10. 

Để thoát khỏi chương trình Paint em nhấp chuột trái vào biểu tượng nào

a).         b).          c).         d).

11. 

Chọn những công cụ mà em sẽ sử dụng để vẽ mẫu hình cây này:

a).         
b).


c).         

d).

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay