Ôn tập HK1 2018-2019 K4

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn tập HK1 2018-2019 Khối 4

Tên Trường/Lớp
1. 

Trong Wrap Text, kiểu Tight là hòa hợp giữa chữ và Clip Art như thế nào?

2. 

Khi chèn tập tin đa phương tiện vào Slide, em sẽ có thêm hai thẻ để tùy chỉnh, đó là:

3. 

Em hãy cho biết phần mở rộng tên tập tin nào là phần mở rộng của tập tin tài liệu trong Microsoft Powerpoint 2010:

4. 

Line Spacing trong Paragraph là?

5. 

Em hãy cho biết văn bản sau thao tác như thế nào?


  1. Yêu Tố quốc, yêu đồng bào.

  2. Học tập tốt, lao động tốt.

  3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

  4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

  5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.


a. Chọn văn bản  thẻ Home  Nhóm Paragraph  Click vào   Define New Number Format  Number style  chọn kiểu số  Ok.


b. Chọn văn bản  thẻ Home  Nhóm Paragraph  Click vào   Define New Number FormatNumber Format  chọn kiểu số  Ok.


c. Chọn văn bản  thẻ Home  Nhóm Paragraph  Click vào   Define New Number Format  chọn kiểu số  Ok.

6. 

Bullets Numbering là:

7. 

Em hãy cho biết tổ hợp phím nào dưới đây được sử dụng để canh đều hai biên của Paragraph?

8. 

Khi in văn bản, ta thường dùng khổ giấy gì?

9. 

Symbol là gì?

10. 

Cách khởi động chương trình Microsoft PowerPoint:

11. 

Thứ tự các bước để tạo 1 Textbox đúng là:

12. 

Để tạo một bảng trong Word thì ta vào thẻ nào sau đây:

13. 

Để chọn hướng giấy dọc ta vào hộp thoại nào là đúng:

14. 

Để thiết lập hiệu ứng chuyển cảnh cho Slide, em chọn thẻ:

15. 

Công dụng của tổ hợp phím tắt Ctrl + Z là:

16. 

Em sẽ sử dụng tùy chọn nào để tạo một bảng với 12 cột và 7 hàng có kích thước đều nhau:

17. 

Để đưa văn bản vào trong Shapes, thao tác như thế nào?

18. 

Em hãy cho biết công dụng của nút lệnh này.

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay