Ôn tập học kỳ 1 Khối 5

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn tập HK1 2018-2019 Khối 5

Tên Trường/Lớp
1. 

Hãy cho biết địa chỉ e-mail nào đúng?

2. 

CS là viết tắt của từ?

3. 

Lệnh vẽ hình ELLIPSE nào đúng

4. 

Đâu là hạn chế của giải pháp Hội nghị truyền hình.

5. 

Để vẽ một hình có 5 góc ( hình ngũ giác đều), thì ta cần quay bút vẽ 5 lần, mỗi lần quay, bút vẽ sẽ quay một góc là bao nhiêu độ:

6. 

Để vẽ hình vuông cần sử dụng lệnh nào?

7. 

Để tạo một thư điện tử em cần thực hiện các bước như thế nào:

8. 

Để thoát khỏi chương trình Microsoft Windows Logo em nhấp chuột trái vào biểu tượng:

9. 

Hai phím nào dưới đây có chức năng gõ chữ hoa?

10. 

Chọn câu phát biểu đúng nhất:

11. 

Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào là trình duyệt web?

12. 

Khi tham gia trực tuyến hành vi nào dưới đây là hành vi xấu:

13. 

Biểu tượng nào là của Microsoft Windows Logo.
 

14. 

Đâu là lệnh cho rùa (bút vẽ) quay sang trái?

15. 

Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm chuyên dùng để tạo các slide trình chiếu và thuyết trình?

16. 

Biểu tượng sau đây thể hiện cho công cụ nào :

17. 

Chọn câu sai: Để bảo vệ máy tính và dữ liệu em cần làm:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay