Ôn tập HK2 2018-2019 Khối 2

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn tập HK2 2018-2019 Khối 2

Tên Trường/Lớp
1. 

Biểu tượng nào là biểu tượng chương trình Mario:

2. 

Để xóa các định dạng đã tác động lên văn bản và đưa văn bản về định dạng mặc định, em sử dụng lệnh:

3. 

Biểu tượng trong khung (màu cam) dùng để:

4. 

Em có thể sử dụng tổ hợp phím nào để thay thế thao tác nhấp chuột vào nút

5. 

Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm WordPad:


6. 

Ctrl + N dùng để làm gì?

7. 

Cách bỏ dấu tiếng Việt nào sau đây theo kiểu Telex cho ra từ “Trường học” ?

8. 

Zoom In có chức năng gì?

9. 

Các thao tác để khởi động Microsoft Word:10. 

Hãy chọn câu trả lời đúng. Để gõ chữ in hoa trong Wordpad/ Word , em thực hiện thao tác sau đây:

11. 

Phím nào sau đây thuộc hàng phím cơ bản?

12. 

Để thoát khỏi chương trình WordPad em nhấp chuột vào biểu tượng:


13. 

Cách vào WordPad: 

14. 

Khi gõ phím ở hàng phím trên, tay em đặt ở hàng phím nào?

15. 

Ở Windows 7, để khởi động nhanh chương trình MS Word, em có thể nhấn phím Windows trên bàn phím và:

a. → gõ dòng lệnh Word.
b. → gõ dòng lệnh Word 2010 → nhấn Enter.
c. → nhấn Enter.
d. Nhấn phím Windows.

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay