Ôn tập HK2 2018-2019 Khối 3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn tập HK2 2018-2019 Khối 3

Tên Trường/Lớp
1. 

Địa chỉ URL gồm mấy phần cơ bản:

2. 

Để chèn hình có sẵn trong Microsoft Word, ta phải làm như thế nào:

3. 

Để tạo khoảng cách giữa các dòng, trong lệnh Line Spacing ta chọn 1,5 line có ý nghĩa gì:

4. 

Một bạn học sinh đang muốn nhập từ “ đi học” vào trang văn bản của Microsoft Word nhưng bạn đó chỉ nhận được kết quả là d9i ho5c. Sau đó, khi bạn nhập lần lượt ddi hojc thì thành công, em hãy cho biết lý do vì sao?

5. 

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là trình duyệt web:

6. 

Để thoát khỏi chương trình Microsoft Word 2010 em nhấp chuột trái vào biểu tượng:


        

7. 

Trong các công cụ sau đây, công cụ nào sẽ giúp em đánh dấu và truy cập nhanh một trang web mà không cần phải nhập lại địa chỉ của trang web đó:

8. 

Các phần cơ bản trong URL được phân định bởi:

9. 

 “ Quê hương là con diều biếc (hình) là kết quả của việc thực hiện thao tác nào:

10. 

Tab nào cho phép bạn chèn ký hiệu đặc biệt (Symbol) vào văn bản:

11. 

Tên viết tắt của chữ www trong một trang website có tên là gì?

12. 

Internet là gì?

13. 

Trong trình duyệt web Internet Explorer, ý nghĩa nút Home trên cửa sổ trình duyệt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

14. 

Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau:

15. 

Có bao nhiêu cách để khởi động Microsoft Word:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay