Ôn tập HK2 2018-2019 Khối 5

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn tập HK2 2018-2019 Khối 5

Tên Trường/Lớp
1. 

Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh, em chọn:

2. 

Để tạo nhạc nền cho ảnh ta chọn:

3. 

Để tạo hiệu ứng cho ảnh, em chọn:

4. 

Để chỉnh màu sắc của chữ cho hình trong dự án, em chọn:


      

5. 

Em hãy cho biết hình sau được chia bố cục là bao nhiêu?


6. 

Trong Fotor, để cắt (Crop) hình ảnh ta chọn biểu tượng nào dưới đây:


7. 

Em hãy cho biết hình sau là:

8. 

Để chỉnh sửa một dự án phim có sẵn, em chọn 

9. 

 Em hãy cho biết biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng của phần mềm Photo Story 3 for Windows:


     

10. 

Em hãy cho biết biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng của phần mềm Fotor?


11. 

Để cho ảnh không có khung viền đen bị thừa ở hai đầu , ta chọn tỉ lệ kích thước nào:

12. 

Để khởi động ứng dụng Fotor ta ? 

13. 

Phần mềm Photo Story 3 for Windows là phần mềm dùng để làm gì?

14. 

Start All Programs Photo Story 3 for Windows?

15. 

Trong Fotor, để tạo hiệu ứng (Effect) cho ảnh ta chọn?


Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay