Ôn Tập HK2 2019-2020 Khối 3

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn Tập HK2 2019-2020 Khối 3

Tên Trường/Lớp
1. 

Biểu tượng nào sau đây là trình duyệt Web:

2. 

Internet là gì?

3. 

Trong Word 2010, lệnh File/Close dùng để:

4. 

Tên miền .edu là trang Web của:

5. 

Biểu tượng của trình duyệt Internet Explore là biểu tượng nào:  

6. 

Cách chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, bạn sử dụng tổ hợp phím:

7. 

Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm WordPad:

8. 

Chọn cách gõ chữ “Thành phố” kiểu Telex đúng:

9. 

Để chọn một đọạn văn bản (paragraph) Đưa trỏ chuột ra ngoài lề giấy, em nhấn:

10. 

Trong các công cụ sau đây, công cụ nào sẽ giúp em đánh dấu và truy cập nhanh một trang Web mà không cần nhập lại địa chỉ của trang web đó:

11. 

Quê hương là con diều biếc là kết quả của việc thực hiện thao tác nào?

12. 

Tab nào cho phép bạn chèn ký hiệu đặc biệt (Symbol) vào văn bản:

13. 

Biểu tượng  Text Fill     trong Word Art dùng để làm gì?

14. 

Cách chèn ClipArt. Em vào thẻ Insert:

15. 

Để xóa các định dạng đã tác động lên văn bản và đưa văn bản về định dạng mặc định, em sử dụng lệnh:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay