Ôn Tập HK2 2019-2020 Khối 4

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn Tập HK2 2019-2020 Khối 4

Tên Trường/Lớp
1. 

Trong MS Excel 2010, phần đuôi mở rộng là:

2. 

Excel là chương trình dùng để

3. 

Trong Excel dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ Tuyệt đối Cột và Tương đối Hàng?

4. 

Trong Excel, muốn xuống dòng trong 1 cell, nhấn phím gì?

5. 

Microsoft Excel 2010 có biểu tượng là:

6. 

Trong Excel dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ Tương đối Cột và Tuyệt đối Hàng?

7. 

Để thiết lập công thức, tính toán trong Excel, tại cell cần tính toán ta nhập

8. 

Trong Excel để đánh số thứ tự cho cột STT như mẫu dưới em dùng: 

9. 

Để nối nhiều cell trong bảng tính thành một cell, ta chọn các cell cần nối, rồi nhấn nút lệnh ?

10. 

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

11. 

Dựa vào hình dưới, để hình 1 trở thành hình 2 em dùng định dạng nào?

12. 

Trong Excel các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

13. 

Trong excel để độ rộng cột A bằng độ rộng cột B=5, em thao tác: Chọn cell của cột A và cột B:

14. 

Trong MS Excel 2010, giả sử tại ô H9 chứa giá trị 1000. Tại ô G9 chứa giá trị 5000,  ta lập công thức gì để cho kết quả là 6000:

15. 

Trong MS Excel 2010, công thức nào sau đây dùng để tính Trung bình:

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay