Ôn Tập HK2 2019-2020 Khối 5

Bạn đang làm bài trắc nghiệm  Ôn Tập HK2 2019-2020 Khối 5

Tên Trường/Lớp
1. 

Em hãy cho biết biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng của phần
mềm Fotor?

2. 

Phần mềm Photo Story 3 for Windows là phần mềm dùng để làm gì?

3. 

Để Bắt đầu tạo dự án  (câu chuyện mới), em chọn:

4. 

Để chỉnh sửa một dự án phim có sẵn, em chọn :

5. 

Start → All Programs → Photo Story 3 for Windows?

6. 

Để ghi âm giọng nói của mình đưa vào dự án của  Photo Story 3, em chọn biểu tượng: 

7. 

Để khởi động ứng dụng Fotor?

8. 

Để cho ảnh không có khung viền đen bị thừa ở hai đầu , ta chọn tỉ lệ kích thước nào:

9. 

Để chèn âm thanh có sẵn trong Photo Story 3 cho dự án, em chọn:

10. 

Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh, em chọn:

11. 

Trong Fotor, để cắt (Crop) hình ảnh ta chọn biểu tượng nào dưới đây:

12. 

Trong Fotor, để tạo hiệu ứng (Effect) ta chọn?

13. 

Để tạo hiệu ứng cho ảnh trong Photo Story 3 for Windows em chọn:

14. 

Để chỉnh màu sắc của chữ chèn vào hình trong Photo Story 3 for Windows em chọn:

15. 

Em hãy sắp xếp các hình ảnh sau để tạo 1 dự án hoàn chỉnh:

                

                

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay