Xử lý văn bản cơ bản

Xử lý văn bản cơ bản
Xử lý văn bản cơ bản

I. Thông tin chung về mô đun

 • Tên mô đun: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN
 • Mã mô đun: MODULE 03
 • Loại mô đun: Cơ bản

II. Mục tiêu của mô đun

Kiểm tra kiến thức và kỹ năng đảm bảo rằng các thí sinh hiểu và vận dụng được các thao tác cơ bản để soạn thảo, định dạng và xuất bản các tài liệu bằng công cụ phần mềm soạn thảo văn bản, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word để xử lý văn bản.

Về kiến thức: Thí sinh cần nắm được những kiến thức sau:

 • Một số khái niệm cơ bản về văn bản, công việc soạn thảo và xử lý văn bản.
 • Vai trò và những chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản

Về kĩ năng: Thí sinh cần có được các kỹ năng sau:

 • Thao tác cơ bản với phần mềm (đóng, mở phần mềm; nhận diện giao diện và các chức năng cơ bản của phần mềm (thực đơn, cửa sổ, công cụ)
 • Soạn thảo văn bản, cách gõ văn bản tiếng Việt
 • Định dạng văn bản (Đoạn văn bản, Trang văn bản)
 • Thao tác với nội dung văn bản (Tìm kiếm, thay thế)
 • Tạo các tham chiếu cho văn bản (đánh số trang, tiêu đề đầu trang, chân trang, thêm chú thích, ..)
 • Chèn các đối tượng như bảng, đồ họa,… vào văn bản.
 • Biết cách bảo mật cho văn bản.

III. Mô tả tóm tắt nội dung mô đun

Mô đun này kiểm tra các kiến thức và kỹ năng xử lý văn bản cơ bản về soạn thảo, định dạng và xuất bản các tài liệu bằng công cụ phần mềm soạn thảo văn bản. Mô đun này cũng kiểm tra chi tiết các thao tác cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản nhưđịnh dạng văn bản, tìm kiếm, thay thế, đánh số trang, tạo đầu trang, chân trang, chia cột, chèn bảng, nhúng đối tượng đồ họa, bảo mật văn bản,…
Đề 1
Đề 2

Hotline: 028.3843.2849
Chat Zalo
Gọi điện ngay